Tìm kiếm tin tức    VietNam  English
 
 • BẢN TIN OSC
 • Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm dịch vụ Công ty niêm yết Tin tức Hỗ trợ khách hàng Giao dịch trực tuyến
  Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2014      Công bố thông tin bất thường      Công Bố Thông Tin Chuyển Nhượng      Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013      Báo cáo kết quả công tác soát xét về BCTC giữa niên độ kết thúc ngày 30/06/2013      Báo cáo tài chính của công ty CPCK Đại Tây Dương về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30/06/2013      Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2013      Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013      Biểu phí GDCK và Biểu phí các DVTC áp dụng từ 3.6.2013      Thông báo công bố hủy ủy quyền công bố thông tin      
  Tìm mã CK
  © Bản quyền Công ty CP Chứng Khoán Đại Tây Dương
  Sơ đồ web
  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI TÂY DƯƠNG 
  Điện thoại: (84.4 3938 0098). Fax: (84.4 3938 0127) Địa chỉ: 169 - 171 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  HOTLINE: 04 39380120 Website: www.ckosc.com.vn - Email: admin@ckosc.com.vn