Tìm kiếm tin tức    VietNam  English
 
 • BẢN TIN OSC
 • Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm dịch vụ Công ty niêm yết Tin tức Hỗ trợ khách hàng Giao dịch trực tuyến
   
  Thông báo: V.v tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên tại các Sở giao dịch và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho mục đích hợp nhất      Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện việc hoán đổi cổ phiếu      Quyết định chấp thuận của UBCKNN về việc hợp nhất VIS và OSC.      Công văn chấp thuận của UBCKNN về việc tạm hoãn CBTT Báo cáo tài chính Quý I/2014      Thông báo với cán bộ công nhân viên của OSC về kế hoạch hợp nhất Công ty      Thông báo với các Đối tác của OSC về kế hoạch hợp nhất Công ty       Công bố thông tin về vấn đề hợp nhất giữa OSC và VISecurities       Thay đổi Người được ủy quyền Công bố thông tin      Thay đổi Chủ tịch Hội đồng Quản trị      Công bố thông tin bất thường      
  Tìm mã CK
  © Bản quyền Công ty CP Chứng Khoán Đại Tây Dương
  Sơ đồ web
  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN ĐẠI TÂY DƯƠNG 
  Điện thoại: (84.4 3938 0098). Fax: (84.4 3938 0127) Địa chỉ: 169 - 171 Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  HOTLINE: 04 39380120 Website: www.ckosc.com.vn - Email: admin@ckosc.com.vn